demostraciones

Les demostracions visuals són imatges que permeten visualitzar teoremes matemàtics. La seva potència didàctica m’ha fascinat els últims anys. I per això he dedicat una part significativa del meu temps a trobar demostracions sense paraules. Amb el també matemàtic Roger B. Nelsen, hem publicat diversos articles i cinc llibres al respecte. Que són referents en aquest camp.