Aquí et presento una selecció dels últims llibres que he publicat. La major part, de divulgació o interès educatiu. Amb els quals he perseguit l’objectiu d’acostar les matemàtiques a vida quotidiana de les persones.

Claudi Alsina Editorial Ariel 2017 (ISBN 978-84-344-2563-7).

C. Alsina, R.B. Nelsen, The Mathematical Association of America, Washington (2011) (ISBN 978-0-88385-986-5).

C. Alsina, R.B. Nelsen, The Mathematical Association of America, Washington (2011) (ISBN 978-0-88385-986-5).

C. Alsina, Editorial Ariel, Barcelona (2010), (ISBN: 978-84-344-6920-4).

C. Alsina, R.B. Nelsen, The Mathematical Association of America, Washington (2010) (ISBN 978-0-88385-348-1).

C. Alsina, R.B. Nelsen, MAA, Washington, (2009) (ISBN 978-0-88585-342-9).

C. Alsina. Editorial Ariel, Barcelona (2009), (ISBN: 978-84-344-8806-9).

C. Alsina, R.B. Nelsen, The Mathematical Association of America (2006),  (ISBN 0-88385-746-4).

C. Alsina, J. Sikorska, M.S. Tomás, World Scientific Press, Singapore (2010) (Book: ISBN:13 978-981-4287-26-5/10 981-4287-26-1).

C. Alsina, M.J. Frank, B. Schweizer, World Scientific Press, Singapore (2006), (Book: ISBN 981-256-671-6).

Claudi Alsina, Roger B. Nelsen.
Mathematical Association of America 2015
(ISBN 978-0-88385-358-0)