Claudi Alsina amb els alumnes de major puntuació a les PAU 2013 i altres autoritats