Claudi Alsina amb els alumnes de millor puntuació a les PAU 2013 i altres autoritats