Claudi Alsina amb la junta del Consell Ineruniversitari de Catalunya